Perävaunukategoriat:

O1 – kategorian perävaunun kokonaismassa ei ylitä 750 kg, jarruja ei vaadita

O2 – kategorian perävaunun kokonaismassa on 750 … 3500 kg, vaaditaan jarrutusjärjestelmä

Perävaunujen rakenne:

Perävaunun rakenteelliset perusosat ovat tavallisesti:

Runko (teräsrakenne)
Vetoaisa
Päällisrakenne
Pyörästö koukkulaitteistolla ja jarrutusjärjestelmällä
Valojärjestelmä
Erilaiset lastaamista helpottavat lisävarustelut
Kuorman ja sen sijoitustavan erityisratkaisut

Perävaunut ryhmitellään yleensä käyttötarkoituksensa mukaan:

Yksiakseliset lavavaunut
Kaksiakseliset lavavaunut
Vene- ja vesijettitrailerit
Autotrailerit
Kaappivaunut
Lavettivaunut
Erityiskäyttöön tarkoitetut perävaunut

Perävaunut voidaan ryhmitellä myös teknologian ja materiaalien perusteella:

Hitsatut perävaunut
Pulttiliitosperävaunut (PLH)

Hitsatuissa perävaunuissa on hitsattu pohjarunko ja vetoaisa. Yleensä rakenteet kuumasinkitään. Perinteinen hitsattu runko on yleisin venetrailereiden ja jarrullisten O2-kategorian perävaunujen valmistuksessa.

Pulttiliitosperävaunussa (PLH) on kantavien osien ja päällisrakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa hitsattuja rakenteita. Osien yhdistämiseen käytetään pultteja ja niittejä. Rakenne perustuu lehdenkäsittelyteknologiaan.

Nykyisin pulttiliitosperävaunujen valmistaminen vaatii 3D CAD-muotoilua ja huipputeknologisia ohjelmoitavia lehtimetallin käsittelylaitteita. Hinta-laatukilpailussa pulttiliitosperävaunujen valmistaminen on osoittautunut teknologialtaan menestyneimmäksi tavaksi. Pulttiliitosta käyttämällä saavutetaan perävaunun parempi kaupallinen ulkonäkö ja erittäin hyvä kestävyys väsymyssärkymisen suhteen, (myöskään esim. lentokoneissa ei ole yhtään hitsaussaumaa) mutta tuotekehitys vaatii parempaa ammattitaitoa ja suurempia taloudellisia investointeja.

Pulttiliitosperävaunujen valmistukseen käytetään valmista sinkittyä lehtimateriaalia. Pulttiliitosperävaunut ovat alkaneet hallita erityisesti O1-kategorian perävaunujen markkinoita.

Perävaunun käyttöohje

1. Yleistä.
Huolto- ja käyttöohje auttaa käyttämään tuotetta pitkään ja turvallisesti. Tutustu ohjeeseen ennen vaunun käyttöönottoa ja noudata annettuja ohjeita. Kaikki tuotteemme ovat saaneet EU:n tyyppihyväksynnän ja täyttävät asiaankuuluvien direktiivien vaatimukset.

2. Lastaaminen ja kuorman sijoitus oikein
Perävaunun kuorman suurin sallittu massa ilmoitetaan rekisteriotteessa. Vaunun kantavuus saadaan vaunun kokonaismassan ja omamassan erotuksena, johon lisätään vaunun vetokoukun kautta vetoautoon siirtyvä kuormitus.

Ylikuormitus on kielletty ja se voi vaarantaa liikenneturvallisuuden, sekä aiheuttaa liitoksissa ennenaikaista kulumista tai rikkoutumisen. Vastuusta ei vapauta se, ettei tiedä kuorman painoa. Takuu ei korvaa ylikuormatun vaunun vaurioita.

Kuorma tulee lastata kuormausalalle tasaisesti ja on seurattava, että vetokoukun kuormitus on sallitun rajoissa.
Kuorma täytyy sitoa niin, ettei se äkillisen jarrutuksen tai kiihdytyksen seurauksena pääse liikkumaan itsestään. Yleensä on perävaunussa tätä tarkoitusta varten sidontaliinojen kiinnityskoukut. Sidontaliinojen tulee olla kuormituksen mukaisia. Vinssi ja vinssiliina eivät ole kuorman kiinnittämistä varten.

Aisapaino ei saa ylittää 10 % vaunun kokonaismassasta, eikä ylittää vetokoukulle ilmoitettua kuormitusarvoa.

Kuorman leveys ei saa ylittää vaunun leveyttä. Takana kuorma voi ylittää vaunun pituuden metrin verran ilman erillistä merkintää. Ylityksessä huomioitava valojen ja rekisterikilven näkyvyys.

3. Vaunun kytkentä ja irtikytkentä
Yhdistä vaunun turvavaijeri vetoauton vetokoukkuun. Aseta vaunun kuulakytkin auton vetokuulaan ja paina alas kunnes laite kiinnittyy. Tarkista, että laite on lukkiutunut.

Mikäli vaunussa on nokkapyörä, pyöritä kammen 1 avulla pyörä 2 sille tarkoitettuun paikkaan (uraan), joka säätää pyörän asennon ja estää sen putoamisen. Sen jälkeen avaa nokkapyörän kiinnike 3 ja nosta pyörä 4 yläasentoon. Kts. piirros.

Irrota vaunu vetämällä kuulakytkimen kahvasta ylös, kunnes kytkin avautuu ja vapauttaa vetokuulan. Noudata myös kuulakytkimessä olevia ohjeita sekä käyttöohjeen kohtaa nro 5.
Käytä rengaskiilaa tai seisontajarrua välttääksesi vaunun liikkeelle lähtö itsestään.

4. Tarkista ennen ajoon lähtöä:
• kuulakytkimen kunto, katso myös piirros ”Kuulakytkimen tila“.
• perävaunun ja vetoauton kytkentä, kytkentä ei saa olla väljä.
• turvavaijerin kiinnitys vaatimusten mukaisesti.
• vaunun sähkölaitteen pistotulpan liitos auton pistorasiaan ja vaunun ajovalojen kunto.
• mahdollisen nokkapyörän/tukijalan sijainti yläasennossa kuljettamista varten, katso kohta 3.
• irrotettavien osien (luukut, vinssi, laidat ym.) kiinnitys vaatimusten mukaisesti.
• mahdollisen seisontajarrun vapautus.
• kippilukkojen ja turvasokkien kiinnitys.
• kuomun lukitus

5. Perävaunun käyttö.
Kuulakytkimen käyttöohje on kaaviossa alla. Avaa kytkin nostamalla kahvasta nuolen 1 suuntaan ja sen jälkeen liikuttamalla nuolen 2 suuntaan.

Kuulakytkimen merkinnät ilmoittavat kytkimen tilan:

Punainen ”x” ilmaisee, että kuulakytkin on avattu.

Vihreä ”+” ilmaisee, että kuulakytkin on kiinnitetty ja se asettuu vetokuulaan oikein, ajo sallittu.

Punainen ”-” ilmaisee, että kuulakytkin ei ole kunnolla kiinnittynyt, ajo kielletty. Kytkin ei ole lukittunut vetokuulaan tai kuulakytkin/vetokuula on kulunut.

Vaunun käytössä on tärkeää seurata, että vetoauton vetokoukun korkeus on sallitun rajoissa, eli 430±35mm.

Vaunua ei saa ajaa veteen, mikäli vaunun sähköjärjestelmä on liitetty vetoautoon. Kosketuksessa veteen voi aiheutua oikosulku, lisäksi polttimot voivat nopean jäähtymisen vuoksi särkyä.

Vaunun renkaiden ja vanteiden mittojen tulee vastata valmistajan ilmoittamia arvoja (katso rekisteriote). Pyörien tulee olla mitoiltaan ja rakenteeltaan yhdenlaiset. Renkaan uran syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm, talvirenkaissa vähintään 3,0 mm.

Tarkista säännöllisesti rengaspaine ja pyörien tasapaino. Väärä rengaspaine, eri pyörien keskenään erilainen rengaspaine tai pyörä, joka ei ole tasapainossa, voi rikkoa laakerit.

Suositeltavat rengaspaineet ovat: pyörä R13/R14 2,5 Bar.; pyörä R13C/R14C 3,5 – 4,5 Bar. Jarrullisilta vaunuilta (luokka 02) vaaditaan talvikaudella vetoauton kanssa yhtenäisten talvirenkaiden käyttöä (joko M+S tai nastarenkaat).

Perävaunun kuorman paino ei saa ylittää tyyppivastaavuustodistuksessa mainittua kantavuutta. Perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää valmistustehtaan vetoautolle määräämiä rajoituksia. Tällaisten rajoitusten puuttuessa saa vetoauton vedossa käyttää jarrutonta perävaunua jonka kokonaismassa on enintään 50% vetoauton kokonaismassasta, ei kuitenkaan yli 3500 kg. Jarrullisen perävaunun kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin vetoauton kokonaismassa. Pystykuorma vetolaitteelle saa olla enintään 10% perävaunun kokonaismassasta, ei kuitenkaan suurempi kuin vetolaitteeseen merkitty arvo.

6. Vaunun huolto ja kunnossapito
Ensimmäisen 500 km ajon jälkeen tulee tarkastaa kaikki kierrettävät liitokset, mukaan lukien pyörän kiinnityspulttien kireys, sekä tarvittaessa
kiristää. Viimeistään vuoden kuluttua ostopäivästä tai 10 000 km ajon jälkeen on vaunun omistajalla velvollisuus suorittaa ensimmäinen huolto valmistajan tai valmistajan edustajan luona. Jatkossa tulee kausihuolto suorittaa aina enintään 10 000 km ajon jälkeen.

Vaunua on pestävä säännöllisesti, erityisesti talvikaudelle, jos vaunua käytetään suolatuilla teillä. Suola voi vahingoittaa vaunun sinkittyä pintaa. Vahingon välttämiseksi on suola pestävä pois ajon jälkeen. Uuden vaunun sinkityt osat kiiltävät, mutta ajan kuluessa sinkki reagoi hapen kanssa ja pinta samenee. Tämä on normaali hapettumisprosessi, jonka jälkeen sinkkikerros kestää paremmin korroosiota.

Ajovalojen polttimoiden kannat voivat ajan mittaan hapettua, jonka vuoksi ne tulee säännöllisesti tarkastaa sekä tarvittaessa puhdistaa.

Mikäli kuulakytkimen käyttö on raskasta, tulee se voidella tai kääntyä valmistajan tai valmistajan edustajan puoleen.

7.Takuu
Takuu on 24 kuukautta peräkärryn käyttäjälle luovuttamisen hetkestä laskien. Takuun ehtona on käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattaminen.

Vian ilmetessä tulee asiakkaan ottaa yhteyttä valmistajaan tai valmistajan edustajaan vähintään 3 arkipäivän kuluessa. Vaunua ei saa käyttää ennen kuin vika on korjattu. Valmistaja tai valmistajan edustaja ohjeistaa asiakkaan jatkotoimia varten.

Takuuseen ei kuulu vaunun tai kuluvien osien (jarrupalat, renkaat, lamput) luonnollinen kuluminen. Valmistaja ei korvaa kuluja, jotka aiheutuvat vaunun kuljettamisesta takuukorjaukseen.

Lähde: © 2013 Respo Perävaunut

Lisätietoa Magnelis®-korroosionsuojauksesta

Magneliksen® erinomaiset ja täysin omaa laatua olevat korroosionsuojaominaisuudet on saavutettu teräksen pinnoitteella, jossa on 3 % magnesiumia, 3,5 % alumiinia ja loppu sinkkiä. Juuri tämä 3 % magnesiumpitoisuus, ei enempää eikä vähempää, tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan verrattuna tavalliseen kuumasinkittyyn materiaaliin ja muihin materiaaleihin, joiden magnesiumpitoisuus on alhaisempi. Tavalliseen kuumasinkittyyn teräkseen verrattuna Magneliksen korroosionsuojaominaisuudet ovat jopa kymmenen kertaa paremmat.

Vastaa kysyntään

Lukuisat asiakkaamme ovat kertoneet, että Magnelis® on paras ja ainoa vaihtoehto juuri vaativaan käyttöympäristöön, jossa tavalliset metallipinnoitteiset materiaalit eivät riitä. Magnelis® täyttää markkinatyhjiön ruostumattoman ja kuumasinkityn materiaalin välissä ja on muihin metallipinnoitteisiin materiaaleihin verrattuna ylivoimaisesti paras valinta vahvasti alkali-, kloriitti-,ja ammoniakkipitoisissa ympäristöissä. Hyvinä esimerkkeinä käyttökohteista ovat teurastamot, kalateollisuus, kasvihuoneet ja eläintallit, mutta myös uima-altaat ja uimahallit.

Magnelista® voidaan erittäin menestyksellisesti hyödyntää myös ulko-olosuhteissa, kuten esimerkiksi sähkö-ja laitetauluissa, aitatolpissa, tiesuluissa ja valaisinpylväissä sekä vaativissa meriolosuhteissa C5-luokkaan asti. Monissa tapauksissa tällä materiaalilla voidaan korvata
jälkikäteen galvanoituja yksityiskohtia.

Itsestään korjautuvat reunat

Magneliksen® yksi suuri etu on materiaalin kyky korjata itsestään leikattuja ja rei’itettyjä reunoja. Materiaali soveltuu erinomaisesti muotoiluun ja taivuttamiseen ja sitä on mahdollista tilata tarvittavien ominaisuuksien mukaisesti ja sovellettuna eri teräslaaduille DX51D:stä HX420LAD:iin. Tuotteen hitsattavuus on verrattavissa tavalliseen kuumagalvanoituun peltiin ja pienemmät pistehitsikohdat saattavat korjaantua itsestään. Eikö puutteita olekaan? Yhtenä ehkä ongelmallisena asiana voidaan pitää sitä, että Magnelis® mattaantuu ja tummuu ajan kuluessa eikä se ole yhtä kiiltävää kuten esimerkiksi Aluzinc®. Magneliksen® voi maalata samoin kuin muita metallipinnoitteisia teräsmateriaaleja.

(Richard Ralsgård, ArcelorMittal Be Group Ssc Ab)