Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Rateman Oy (Y-tunnus:2763264-9)
Mäkeläntie 5
13130 Hämeenlinna

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kaius Karja
Puhelin: 041 5437466
Sähköposti: info@rateman.fi

REKISTERIN NIMI

Rateman Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakas on jättänyt yhteydenotto- tai tarjouspyynnön Rateman Oy:n verkkosivujen kautta tai ostanut Rateman Oy:ltä tuotteita tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Rateman Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely, laskuttaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Rateman Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissa, asiakaskyselyihin, tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus tai y-tunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rateman Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Rateman Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Rateman Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Rateman Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.